Współpracownicy

PODZIEL SIĘ:

Psychiatra

psychiatra BiałystokDorota Napiórkowska-Łaguna
dr n. med., lekarz medycyny – specjalista psychiatra

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem farmakologicznym, a także poradnictwem i psychoedukacją w zakresie różnych zaburzeń psychicznych (zaburzenia lękowe i depresyjne, psychozy, w tym schizofrenia, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego). Wizyty w gabinecie, a także wizyty domowe.

Doświadczenie zawodowe:

1996-1999 – praca naukowa w Zakładzie Farmakodynamiki oraz Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej UMB i w Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu w Hamamatsu w Japonii;

1996-2006 – Szpital Psychiatryczny w Choroszczy (Oddział Ogólnopsychiatryczny, Oddział Detoksykacji Alkoholowej);

2006-2007 – Poradnia i Oddział Dzienny Leczenia Uzależnienia od Alkoholu, ul. Żurawia 14, Białystok; 2001-2004 kurs psychoterapii (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi);

2004-2008 – konsultant psychiatra w Ośrodku Pomocy Społecznej, praca w Środowiskowym Domu Samopomocy (psychoedukacja i opieka medyczna nad pacjentami chorującymi na schizofrenię);

od 2008r. – opieka psychiatryczna nad mieszkańcami kilku Domów Pomocy Społecznej (głównie osoby w podeszłym wieku z zaburzeniami otępiennymi),

od kwietnia 2011r. – prowadzi Dzienny Oddział Psychogeriatrii (dla osób z chorobą Alzheimera i innymi typami otępień) w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii.

od 2000r. – praca w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej (Poradnie Zdrowia Psychicznego,

a od 2007r. – własny Specjalistyczny Gabinet Psychiatryczny).

Wizyty prosimy umawiać telefonicznie.
Kontakt: tel. 695 922 804

Psycholodzy i psychoterapeuci odbywający staż w Pracowni Integra

Barbara Kochman – psycholog, psychoterapeutka

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.  Pracuje pod superwizją.

Odbyła staż z domowej pediatrycznej opieki paliatywnej. Doświadczenie zdobywała także na szkoleniu psychologicznym z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci oraz Poradni USG Agatowa pod kierownictwem Prof. dr hab. J.Szymkiewicz – Dangel.

Od 2014 roku związana z Białostockim Hospicjum dla Dzieci , gdzie pracuje z nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Prowadzi grupę wsparcia dla osób w żałobie. Ponadto w obszarze pracy terapeutycznej znaczne miejsce zajmują spotkania z rodzicami , którzy napotykają trudności związane z nieprawidłowym przebiegiem ciąży lub niepełnosprawnością dziecka. Udziela również wsparcia matkom, które borykają się z depresją  poporodową.

Szkolenia:

2013 – 2014 Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej  – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej;
2015 – 2016 Praktyka kliniczna w zakresie domowej opieki hospicyjnej nad dziećmi – Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci;
2016 – Szkolenie specjalistyczne w dziedzinie: Perinatalna opieka hospicyjna – Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci;
2016 – Szkolenia z zakresu prowadzenia grup wsparcia – Fundacja Nagle Sami;
od 2016 – 4,5 letni kurs psychoterapii pod kierownictwem dr hab. A. Cechnickiego;

Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pracuje pod superwizją.

 

Agata Lulewicz – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogikę na Uniwersytecie w Białymstoku.  Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami oraz prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Od 2015 roku pracuje jako
terapeuta dzieci i młodzieży w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA Klanza w Białymstoku. Pracowała jako psycholog w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku.
Prowadzi szkolenia i warsztaty.
Obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Szkolenia:
– Instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny Arteterapii w WOAK w Białymstoku
– Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy for Children and Adolescents by David Trickey (Consultant Clinical Psychologist, Anna Freud Centre, London)
– Szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieżyw Centrum CBT w Warszawie
– Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie
– Szkolenie „Dialog motywujący w pracy indywidualnej i grupowej” w CDMiP, Warszawa
– Staż kliniczny na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
– Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu;
Pracuje pod superwizją.

 

Julita Maleszewska – psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny

Absolwentka kursu podstawowego terapii systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Aktualnie jestem w trakcie całościowego 4,5-letniego szkolenia psychoterapeutycznego pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego, który jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jestem wykładowcą w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów psychologii. Prowadzę grupy wsparcia dla rodziców oparte o założenia Porozumienia Bez Przemocy (NVC) oraz rodzicielstwa bliskości. Współpracuję z placówkami edukacyjnymi, gdzie zajmuje się psychoedukacją dzieci. Pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szkolenia:
2017 – Zaburzenia przywiązania/ warsztat
2016 – Psychodynamiczna diagnoza strukturalna/ warsztat
2015 – Diagnoza psychologiczna dziecka w wieku przedszkolnym
2015 – Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi/ warsztat
2011/2012 – Studia podyplomowe Psychologia Kliniczna Gdański Uniwersytet Medyczny
2008 – Bajkoterapia jako metoda pomocy dziecku w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2008 – staż w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

 

Małgorzata Milewska – pedagog, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta TSR

Od 2012 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami szkoleniowo-doradczymi w zakresie grupowego i indywidualnego wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i trudności emocjonalne.
Prowadzi konsultacje doradcze z zakresu rozwoju zawodowego i osobistego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyte podczas pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz całodobowej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty psychospołeczne i psychoedukacyjne zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Współpracuje z nauczycielami prowadząc spotkania superwizyjne dotyczące wspierania w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Szkolenia:
Od 2017 – 4,5 letni kurs psychoterapii pod kierownictwem dr hab. A. Cechnickiego, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
2014 – 2015 – Kurs specjalistyczny – Terapeuta I stopnia TSR Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR” w Warszawie
2015 – Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym PTPiP Warszawa
2009 – 2011 Szkoła Trenerów – Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne w Katowicach

 

Katarzyna Trypuć – pedagog, psycholog, psychoterapeutka

Od kilkunastu lat zajmuje się pracą z dzieckiem chorym i jego rodziną w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Prowadzi  terapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Pracuje pod superwizją.
Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kursu kwalifikacyjnego z Pedagogiki Leczniczej, podyplomowych studiów z Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia.

Szkolenia:
– staż kliniczny w Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży ,,Eureka’’ w Białymstoku
– kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach , zorganizowany przez
Centrum Rozwiązań w Toruniu.
– Dialog Motywujący – Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii w Warszawie.
– 4,5 letniego kursu psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie pod kierownictwem dr hab. A.Cechnickiego – w trakcie;

 

Maria Katarzyna Żywno – pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym. Pracowała, jako wychowawca i kierownik w Placówkach Wsparcia Dziennego, jako pedagog szkolna w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej oraz aktualnie, jako konsultant- terapeuta w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny „Klanza” w Białymstoku. Była członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Białymstoku w latach 2011-2013.

Szkolenia:
od 2016 do teraz – Studium Psychoterapii- studia podyplomowe w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.
2013- Studium Przeciwdziałania Przemocy- Stowarzyszenie „Niebieska linia” w Warszawie
2009- Szkolenie Trening Zastępowania Agresji- Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Sophia” w Starachowicach
2007- Studium Profilaktyki Uzależnień- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie
2007- Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
2007- Trening intrapsychiczny mający charakter szkolenia zawodowego- Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
2005- Praktyki w internacie Zakładu Poprawczego w Białymstoku
2005- 2006 Praktyki Dyplomowe w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w poszerzonym wymiarze.


« PowrótBĄDŹMY W KONTAKCIE

Integra - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukcji

Integra - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukcji

Białystok, ul. Warszawska 34, III piętro
tel. 608 686 376
WYŚLIJ DO NAS WIADOMOŚĆ

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję