Facebook
Zespół
psycholog BiałystokBarbara Żukowska

Psycholog, kierownik Pracowni Integra (certyfikat nr 199 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych od 1992 r. Pracowała jako terapeuta w Świetlicy Terapeutycznej (obecnie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi), Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, w NP ZOZ Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Anima ( Białystok ). Od 1997 roku prowadzi własny gabinet psychoterapii. Przez osiem lat pracowała jako biegły sądowy w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym Sądu Okręgowego ( Białystok ). Współpracowała z Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji ( Białystok ) w zakresie prowadzenie warsztatów umiejętności interpersonalnych, ćwiczeń i wykładów z psychoterapii.  Prowadzi superwizję w podejściu psychodynamicznym.

Więcej…
 
.
psychoterapia BiałystokElżbieta Bakun

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży, dorosłych, terapię par i rodzin. Pracuje w ujęciu systemowym i psychodynamicznym.

Od dziewięciu lat pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą, realizuje zajęcia profilaktyczne i integracyjne. Prowadzi wykłady i szkolenia dla rodziców i nauczycieli zainteresowanych problematyką trudności wychowawczych i emocjonalnych występujących u dzieci i młodzieży.

Więcej…
 
psychoterapia małżeńska BiałystokMałgorzata Charkiewicz-Kalinowska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta.  Prowadzi terapię małżeństw, par, rodzin oraz  psychoterapię indywidualną dorosłych. Pracowała jako psycholog m.in. w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w Klinice Neurologii,  Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Klinice Neurologii Dziecięcej oraz w NP ZOZ Psychiatrycznym  Anima.

Od 2000 r. pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnostyką, psychoedukacją, prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych, terapię systemową rodzin, interwencję kryzysową. Współpracowała z Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji ( Białystok ) oraz Uniwersytetem  Medycznym w Białymstoku w zakresie działalności dydaktycznej.

Więcej…
 
psycholog BiałystokMałgorzata Chojnowska

Psycholog, psychoterapeuta. Od 1992 roku prowadzi terapię indywidualną dorosłych. Pracuje w ujęciu psychodynamicznym.

Miejsca pracy: Szpital Bródnowski ( Warszawa ), Świetlica Terapeutyczna (obecnie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi), Liceum Ogólnokształcące ( Białystok), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ( Białystok), Klinika Leczenia Niepłodności ( Białystok). Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Konsultacji i Terapii w Białymstoku w zakresie prowadzenia grup. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów interpersonalnych, treningów pracy z klientem, ćwiczeń i wykładów z psychoterapii. Od 1997 roku prowadzi własny gabinet psychoterapii.

Więcej…
 
psychoterapia BiałystokKatarzyna Dallemura-Grześ

Psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną dorosłych, par oraz rodzinną od 2002 roku; prowadziła terapię w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii ( Białystok), w NP ZOZ Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Anima ( Białystok).
Od dziesięciu lat pracuje jako socjoterapeuta, prowadząc grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicach socjoterapeutycznych, klubach abstynentów, szkołach.
Współpracowała z Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji ( Białystok) oraz z Uniwersytetem w Białymstoku w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności interpersonalnych i kształcenia socjoterapeutów.

Więcej…
 
psycholog dziecięcy BiałystokKatarzyna Kaczyńska

Psycholog, prowadzi diagnozę, profilaktykę, psychoedukację.
Od 11 lat pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych placówkach świadczących pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w Białymstoku. Zajmuje się problematyką dzieci uzdolnionych, ujawniających  problemy emocjonalne, nadpobudliwych psychoruchowo, trudności wychowawcze oraz przejawiających deficyty i zaburzenia rozwojowe. Realizuje swoje autorskie programy dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu zdolności, twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Prowadzi psychoedukację rodziców pod kątem wspierania, stymulowania rozwoju dziecka, adekwatnego postępowania wychowawczego, rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Więcej…
 
psychoterapia małżeńska BiałystokWioletta Alicja Kujawa-Brzezińska

Psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży, par oraz terapię rodzinną, pracuje w ujęciu integracyjnym. Rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Od 1991 roku  pracuje jako pedagog i terapeuta z młodzieżą niedostosowaną społecznie i niepełnosprawną m.in w: Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii ( Białystok), Zakładzie Poprawczym ( Białystok), Zespole Szkół nr 16 ( Białystok). Współpracowała z Uniwersytetem w Białymstoku i Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji, Centrum Edukacji Nauczycieli. Prowadzi wykłady dla rodziców i nauczycieli. 

Więcej…
 
psychoterapia BiałystokKatarzyna Renczyńska

Psychoterapeuta, prowadzi terapię rodzin, par oraz psychoterapię indywidualną dorosłych. Pracuje w Ośrodku Adopcyjnym w Białymstoku. Współpracuje z Podlaskim Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego "Dać Nadzieję", od 4 lat prowadzi grupę wsparcia dla opiekunów zawodowych rodzin zastępczych. Posiada doświadczenie w zakresie problematyki trudnych zachowań dzieci i młodzieży z rodzin adopcyjnych. Ma przygotowanie do organizowania rodzinnych form opieki oraz do szkolenia  kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych.

Więcej…
 
psychoterapia rodzin BiałystokKrystyna Wysocka

Psychoterapeuta, prowadzi terapię par, rodzin oraz zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych w ujęciu psychodynamicznym. Pracowała jako terapeuta w placówkach zajmujących się pomocą młodzieży zagrożonej prowadząc socjoterapię i zajęcia psychoedukacyjne. Do dziś współpracuje z placówkami zajmującymi się pracą z młodzieżą.

Od 2005 przez sześć lat  pracowała w Młodzieżowym Ośrodkiem Konsultacji i Terapii, gdzie zajmowała się terapią osób dorosłych dotkniętych alkoholizmem w rodzinie lub przemocy stosowanej przez najbliższych.

Więcej…
 
psycholog BiałystokJarosław Żukowski

Psycholog i psychoterapeuta. Ukończył psychologie kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.  Prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz par małżeńskich w Pracowni Integra oraz terapię grupową w Centrum Zdrowia Psychicznego "Leszczynowa". Pracuje w ujęciu integracyjnym. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów i grup wsparcia dla małżeństw. Współzałożyciel ośrodka Spotkań Małżeńskich w Białymstoku.  W wolnym  czasie dzieli się refleksjami o  różnych barwach małżeństwa na swoim blogu: www.filemonibaucis.wordpress.com

Więcej…
 


Integra Pracownia Psychoterapii i Psychoedukcji 
Białystok ul. Warszawska 34, III piętro
tel. 608 686 376
pracowniaintegra@gmail.com