Facebook
Zespół
psycholog BiałystokBarbara Żukowska

Psycholog, kierownik Pracowni Integra (certyfikat nr 199 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych od 1992 r. Pracowała jako terapeuta w Świetlicy Terapeutycznej (obecnie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi), Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, w NP ZOZ Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Anima ( Białystok ). Od 1997 roku prowadzi własny gabinet psychoterapii. Przez osiem lat pracowała jako biegły sądowy w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym Sądu Okręgowego ( Białystok ). Współpracowała z Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji ( Białystok ) w zakresie prowadzenie warsztatów umiejętności interpersonalnych, ćwiczeń i wykładów z psychoterapii.  Prowadzi superwizję w podejściu psychodynamicznym.

Więcej…
 
.
psychoterapia BiałystokElżbieta Bakun

Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi terapię indywidualną młodzieży, dorosłych, terapię par i rodzin. Pracuje w ujęciu systemowym i psychodynamicznym.

Od dziewięciu lat pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą, realizuje zajęcia profilaktyczne i integracyjne. Prowadzi wykłady i szkolenia dla rodziców i nauczycieli zainteresowanych problematyką trudności wychowawczych i emocjonalnych występujących u dzieci i młodzieży.

Więcej…
 
psychoterapia małżeńska BiałystokMałgorzata Charkiewicz-Kalinowska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta.  Prowadzi terapię małżeństw, par, rodzin oraz  psychoterapię indywidualną dorosłych. Pracowała jako psycholog m.in. w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w Klinice Neurologii,  Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Klinice Neurologii Dziecięcej oraz w NP ZOZ Psychiatrycznym  Anima.

Od 2000 r. pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnostyką, psychoedukacją, prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych, terapię systemową rodzin, interwencję kryzysową. Współpracowała z Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji ( Białystok ) oraz Uniwersytetem  Medycznym w Białymstoku w zakresie działalności dydaktycznej.

Więcej…
 
Jacek Chmielewski

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr 1385), nauczyciel MBSR/MBRP, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR MBCT. Prowadzi indywidualną psychoterapię uzależnienia od alkoholu, relacji i seksu. W ramach Pracowni Łagodzenia Stresu prowadzi treningi MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention) oraz Profesjonalny Warsztat Kroku 11.

Więcej…
 
psycholog BiałystokMałgorzata Chojnowska

Psycholog, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 230). Od 1992 roku prowadzi terapię indywidualną dorosłych. Pracuje w ujęciu psychodynamicznym.

Miejsca pracy: Szpital Bródnowski ( Warszawa ), Świetlica Terapeutyczna (obecnie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi), Liceum Ogólnokształcące ( Białystok), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ( Białystok), Klinika Leczenia Niepłodności ( Białystok). Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Konsultacji i Terapii w Białymstoku w zakresie prowadzenia grup. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów interpersonalnych, treningów pracy z klientem, ćwiczeń i wykładów z psychoterapii. Od 1997 roku prowadzi własny gabinet psychoterapii.

Więcej…
 
psychoterapia BiałystokKatarzyna Dallemura-Grześ

Psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną dorosłych, par oraz rodzinną od 2002 roku; prowadziła terapię w Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii ( Białystok), w NP ZOZ Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Anima ( Białystok).
Od dziesięciu lat pracuje jako socjoterapeuta, prowadząc grupy terapeutyczne, grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicach socjoterapeutycznych, klubach abstynentów, szkołach.
Współpracowała z Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji ( Białystok) oraz z Uniwersytetem w Białymstoku w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności interpersonalnych i kształcenia socjoterapeutów.

Więcej…
 
psycholog dziecięcy BiałystokKatarzyna Kaczyńska

Psycholog, prowadzi diagnozę, profilaktykę, psychoedukację.
Od 11 lat pracuje w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych placówkach świadczących pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w Białymstoku. Zajmuje się problematyką dzieci uzdolnionych, ujawniających  problemy emocjonalne, nadpobudliwych psychoruchowo, trudności wychowawcze oraz przejawiających deficyty i zaburzenia rozwojowe. Realizuje swoje autorskie programy dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu zdolności, twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Prowadzi psychoedukację rodziców pod kątem wspierania, stymulowania rozwoju dziecka, adekwatnego postępowania wychowawczego, rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Więcej…
 
psychoterapia małżeńska BiałystokWioletta Alicja Kujawa-Brzezińska

Psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży, par oraz terapię rodzinną, pracuje w ujęciu integracyjnym. Rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Od 1991 roku  pracuje jako pedagog i terapeuta z młodzieżą niedostosowaną społecznie i niepełnosprawną m.in w: Młodzieżowym Ośrodku Konsultacji i Terapii ( Białystok), Zakładzie Poprawczym ( Białystok), Zespole Szkół nr 16 ( Białystok). Współpracowała z Uniwersytetem w Białymstoku i Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji, Centrum Edukacji Nauczycieli. Prowadzi wykłady dla rodziców i nauczycieli. 

Więcej…
 
psychoterapia BiałystokKatarzyna Renczyńska

Psychoterapeuta, prowadzi terapię rodzin, par oraz psychoterapię indywidualną dorosłych. Pracuje w Ośrodku Adopcyjnym w Białymstoku. Współpracuje z Podlaskim Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego "Dać Nadzieję", od 4 lat prowadzi grupę wsparcia dla opiekunów zawodowych rodzin zastępczych. Posiada doświadczenie w zakresie problematyki trudnych zachowań dzieci i młodzieży z rodzin adopcyjnych. Ma przygotowanie do organizowania rodzinnych form opieki oraz do szkolenia  kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych.

Więcej…
 
psychoterapia rodzin BiałystokKrystyna Wysocka

Psychoterapeuta, prowadzi terapię par, rodzin oraz zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych w ujęciu psychodynamicznym. Pracowała jako terapeuta w placówkach zajmujących się pomocą młodzieży zagrożonej prowadząc socjoterapię i zajęcia psychoedukacyjne. Do dziś współpracuje z placówkami zajmującymi się pracą z młodzieżą.

Od 2005 przez sześć lat  pracowała w Młodzieżowym Ośrodkiem Konsultacji i Terapii, gdzie zajmowała się terapią osób dorosłych dotkniętych alkoholizmem w rodzinie lub przemocy stosowanej przez najbliższych.

Więcej…
 
psycholog BiałystokJarosław Żukowski

Psycholog i psychoterapeuta. Ukończył psychologie kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.  Prowadzi terapię indywidualną dorosłych oraz par małżeńskich w Pracowni Integra oraz terapię grupową w Centrum Zdrowia Psychicznego "Leszczynowa". Pracuje w ujęciu integracyjnym. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów i grup wsparcia dla małżeństw. Współzałożyciel ośrodka Spotkań Małżeńskich w Białymstoku.  W wolnym  czasie dzieli się refleksjami o  różnych barwach małżeństwa na swoim blogu: www.filemonibaucis.wordpress.com

Więcej…
 


Integra Pracownia Psychoterapii i Psychoedukcji 
Białystok ul. Warszawska 34, III piętro
tel. 608 686 376
pracowniaintegra@gmail.com